logo na podlogu-01

ABSTRACTS

UPUTE ZA PISANJE I SLANJE SAŽETAKA / 
INSTRUCTIONS FOR WRITING AND SUBMITTING ABSTRACTS

Sudionici koji žele održati usmeno izlaganje ili prikazati poster moraju poslati sažetak koji će pregledati Znanstveni odbor. Sažeci mogu biti napisani na hrvatskom ili engleskom jeziku, a bit će tiskani u Suplementu časopisa “Acta Chirurgica Croatica”. Nakon primitka sažetka, Znanstveni odbor će odlučiti o obliku prezentacije (usmeno izlaganje ili poster). / Participants who would like to present an oral or poster presentation should submit an abstract for consideration by the Scientific Committee. The abstracts should be submitted in Croatian or English, and will be published in the Supplement of the indexed journal “Acta Chirurgica Croatica”. The Scientific Committee will determine whether the abstract will be accepted for an oral or poster presentation.

Upute za pisanje sažetaka / Instructions for Writing Abstracts

  • sažetak molimo pisati na hrvatskom ili engleskom jeziku / abstract should be written in Croatian or English
  • opseg sažetka: do 350 riječi / abstract length: up to 350 words
  • naslov sažetka pisati velikim slovima / abstract headlines should be written in capital letters
  • ime i prezime autora i koautora pisati bez titule / first and last name of the author and co-authors, without title
  • naziv institucije, grada i države autora i koautora / author’s and co-author’s name of institution, city and country
  • e-mail adresa autora / author’s e-mail address
  • tekst sažetka: cilj, metode, rezultati, zaključak / text of the abstract: aim of the study, methods, results, and conclusion
  • originalni sažeci neće biti lektorirani – za jezičnu i sadržajnu ispravnost odgovara autor / original abstracts will not be proofread – linguistic accuracy is the responsibility of the author
  • prethodno objavljeni sažetak neće biti prihvaćen / previously published abstract will not be accepted

Upute za slanje sažetaka / Instructions for Submitting Abstracts

Sažetak molimo poslati isključivo putem online obrasca na kongresnoj internetskoj stranici: / Abstracts should be submitted only via the online submission form available on the Congress web site: 
www.vascularsurgery2021.com

Molimo ne šaljite više kopija istog sažetka. / Please do not submit multiple copies of the same abstract.

Dobit ćete potvrdu da je vaš sažetak prosljeđen na ocjenu Znanstvenom odboru zajedno s brojem sažetka koji će mu biti dodijeljen. Molimo sačuvajte taj broj i pozovite se na njega u korespodenciji vezanoj uz sažetak. / You will receive confirmation that your abstract has been forwarded to the Scientific Committee for review, indicating the abstract number which it has been allocated. Please refer to the abstract number in all correspondence regarding the abstract.

Rok za slanje sažetaka: 15. rujna 2021.
Deadline for submitting abstracts: 15 September 2021

Rok za prihvaćanje sažetaka: 1. listopada 2021.
Deadline for accepting abstracts: 1 October 2021