logo na podlogu-01

ORGANIZERS

ORGANIZATORI / ORGANIZERS

 • Hrvatski liječnički zbor, Hrvatsko društvo za vaskularnu kirurgiju / 
  Croatian Medical Association, Croatian Society for Vascular Surgery
 • Hrvatsko društvo medicinskih sestara i tehničara vaskularne kirurgije / 
  Croatian Society of Medical Nurses and Technicians of Vascular Surgery
 • Hrvatski nacionalni savez sestrinstva /
  Croatian National Nurses Federation
 • Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci /
  University of Rijeka, School of Medicine
 • Klinički bolnički centar Rijeka / 
  Clinical Hospital Center Rijeka

MJESTO ODRŽAVANJA / CONGRESS VENUE

Amadria Park Conference Park 25/7
Opatija, Hrvatska / Croatia
www.amadriapark.com

POKROVITELJI / UNDER THE AUSPICES OF

 • Ministarstvo zdravstva Republike Hrvatske /
  Ministry of Health of the Republic of Croatia
 • Ministarstvo znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske / 
  Ministry of Scienece and Education of the Republic of Croatia