logo na podlogu-01

CONTACTS

KONTAKTI / CONTACTS

Tajništvo Kongresa / Congress Secretariat

Klinički bolnički centar Rijeka, Klinika za kirurgiju / Clinical Hospital Center Rijeka, Surgery Clinic

Informacije o tehničkoj organizaciji / Technical Organization Information

Prijave za sudjelovanje, rezervacija smještaja, plaćanje kotizacija i smještaja, informacije za izlagače, oglašivače i sponzore, tehnička organizacija: / Applications for participation, reservation of accommodation, payment of registration fees and accommodation, information for exhibitors, advertisers and sponsors, technical organization:

Kongresna agencija / Congress Agency

VIVID ORIGINAL d.o.o.